Docházet na Úřad práce není žádná potupa

Úřad práce bere mnoho lidí jako odstrašující instituci. Nemáte práci a museli jste se na „pracáku“ zaregistrovat? Není to žádná potupa, ale logický krok, pokud jste o zaměstnání přišli nebo jste jej zatím jako čerství absolventi nenašli. Doba, kdy po úspěšném ukončení školy bylo snadné hned nastoupit do práce, jsou pryč a každý se musí snažit, aby nějaké zaměstnání s odpovídajícím ohodnocením našel.

Úřad práce
Úřad práce

Co je posláním Úřadu práce

Činnost Úřadu práce spočívá v evidenci uchazečů o zaměstnání, v pomoci s hledáním práce a v poskytování informací ohledně situace na pracovním trhu. Na vývěsce nebo internetových stránkách Úřadu práce v místě vašeho bydliště můžete sledovat nabídku volných pracovních pozic.

Co obnáší evidence na „pracáku“

Evidence na Úřadu práce se nemusíte bát. Stačí aktivně spolupracovat, komunikovat s vám přiděleným úředníkem, kterému se říká referent, a plnit své povinnosti. Vyžadována je docházka na smluvené schůzky a aktivní snaha najít si práci. Před tento úřad se dokonce můžete přihlásit i na některý z pořádaných rekvalifikačních kurzů, doplnit si vzdělání a zvýšit své šance na nalezení zaměstnání. Stát za vás po dobu evidence platí zdravotní pojištění a někteří lidé mají nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Aby nenastal problém

Pokud byste odmítali nabízenou adekvátní práci, můžete být vyřazeni z evidence, rovněž pokud nebudete docházet na schůzky s referentem nebo se dostavovat na domluvené pohovory. Potřeba je dodržet povolený limit pro přivýdělek, který je navíc nutno včas oznámit.

Nezapomínejte aktivně hledat

Ani během doby, kdy docházíte na Úřad práce, nepřestávejte hledat sami na vlastní pěst. Procházejte inzerci, sami oslovujte firmy a rozesílejte životopisy. Krokem tím správným směrem může být i zaregistrování do personální agentury Žirafa cz, která vám pomůže práci hledat a dokonce zdarma.

 

 

 

 

Press Expres na Facebooku

You must be logged in to post a comment Login