Dotace EU jsou připraveny i pro vaši společnost

Firmy v České republice mají stále možnost získat dotace EU na rozvoj svého podnikání. V rámci operačních programů jsou připraveny zdroje, které společnostem pomáhají s výzkumem, vývojem i lepším nakládáním s energiemi.

Dotace EU pomáhají podnikatelům, orgánům státní správy i jednotlivcům již řadu let. Za tu dobu byla vybudována část klíčové infrastruktury, rekonstruován veřejný prostor a především došlo ke znatelnému pokroku v oblasti výzkumu a vývoje. Tento trend je spolu s důrazem na energetické úspory a zlepšení životního prostředí znatelný i v aktuálně vypsaných dotačních výzvách.

Dotace EU na úspory energie

Aktuálně spuštěné programy Úspory energie v SZT, Smart Grids, ENERG a mnohé další cílí na specifické potřeby jednotlivých žadatelů primárně z podnikatelského sektoru. V jejich rámci lze získat dotace EU na zlepšení energetického hospodářství, a to nejenom ve formě elektrické energie, ale také tepla.

Programy zpravidla spojují možnosti pořízení nových energetických zdrojů s možností rekonstrukcí těch stávajících. Podporována je rovněž rekonstrukce stávajících soustav, modernizace technologických zařízení a dalších.

Specializovaným programem je pak ENERG, který cílí výhradně na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie v malých a středních podnicích v Praze, které nemohou být podporovány z OP PIK.

Dotace na výzkum a vývoj

Z aktuálně spuštěných projektů stojí za zmínku především třetí veřejná soutěž Programu TRIO, která cílí na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. O podporu mohou žádat malé, střední i velké podniky z celé republiky opět včetně Prahy. Hlavní podmínkou je zde spolupráce mezi podnikem a výzkumnou organizací.

Dotace EU pomohou i vašemu podnikání

Získat dotaci EU pro podnik znamená na jedné straně velkou příležitost k posílení pozice na trhu či snížení nákladů, na druhé straně pak závazek dodržet veškeré podmínky udělené dotace. Se splněním obojího firmám pomáhá společnost MIDA Consulting, která se specializuje na monitorování a získávání dotací EU pro firmy, stejně jako na dodržování všech povinností, které s přidělením dotace přichází.

Press Expres na Facebooku

You must be logged in to post a comment Login