Firmy přechází na elektronické systémy a evidují docházku efektivněji než v minulosti

Firmy přechází na elektronické systémy a evidují docházku efektivněji než v minulosti

Bez ohledu na velikost firmy musí zaměstnavatelé dle zákoníku práce (zákon č. 262/2005 Sb.) evidovat docházku zaměstnanců. Zákon však nedefinuje přesnou formu evidence, a proto je na uvážení zaměstnavatelů, zda se přikloní k tradičnímu způsobu, nebo přejdou na moderní řešení v podobě elektronické evidence. V praxi si však stále více subjektů plně uvědomuje obrovské výhody informačních technologií – ty jim šetří čas i finanční prostředky.

Čas jsou peníze

Aneb proč zaměstnancům platit za to, že třetinu pracovní doby stráví mimo pracoviště? Díky elektronickému přístupovému systému kombinovaného s evidencí docházky získáte přesnou představu o tom, jak to ve vaší firmě chodí. Zároveň zaměstnancům usnadníte přesuny v rámci budovy, protože již nebudou zdržovat používáním klasických klíčů.

Praktické řešení pro zaměstnance

Výhody čtečky a čipu, která tvoří základ elektronického přístupového systému, jsou zjevné. Otevírání dveří čipem nebo mobilním telefonem (tzv. mobilní přístupový systém) je mnohem příjemnější, rychlejší i bezpečnější (dveře se po uzavření samy uzamknou a nehrozí, že zaměstnanec na to zapomene).

Pokud některý ze zaměstnanců čip ztratí, nic se neděje. Správce mu poskytne nový a ztracený ze systému vymaže. V případě ztráty klíče by musela proběhnout výměna zámku a duplikace nových klíčů pro všechny zaměstnance.

Zvýšení úrovně bezpečnosti

Přístupové systémy uživatelům prospívají i po stránce bezpečnosti, a to nejen v souvislosti se vstupem nepovolaných osob. Díky elektronickému přístupu lze snadno zjistit počet osob, které se právě nachází v objektu – to se může hodit v případě evakuace a v podobných situacích.

Dojde-li ke ztrátě či odcizení čipu, ihned po jejím nahlášení správce čip zablokuje a zabrání tak tomu, aby se do budovy dostal někdo, kdo v ní nemá co pohledávat.

Dostupnost informací kdykoliv a odkudkoliv

Správce systému má o pohybu osob v objektu přehled i v momentě, kdy se nachází mimo něj. Veškerá data jsou dostupná online – jedná se o cloudové řešení. Dostupnost informací ocení i zaměstnanci, kteří mají možnost kdykoliv nahlédnout do evidence a zjistit odpracovanou dobu, zbývající dovolenou apod. Nemusí se obracet na personální oddělení a šetří čas sobě i personalistům.

Integrace dalších modulů

Sofistikovaný elektronický přístupový systém umožňuje daleko více než „jen“ evidenci docházky. Lze ho kdykoliv rozšířit o další moduly – kamerový systém, výdejové automaty, lokalizační systém či stravovací systém.

Pokud vás výhody elektronické evidence zaměstnanců a funkce přístupového systému zaujaly, přečtěte si o nic více na ima.cz.

Press Expres na Facebooku

You must be logged in to post a comment Login