Jak se na školách plýtvá penězi

Poslední dobou se velmi pozastavuji nad diskusemi, které se týkají českého školství. Zajisté, z oblasti jeho financování. Situaci ale mohu komentovat pouze z pohledu studenta, a domnívám se, že pokud by se na školách ve výdajích výrazně uklidilo, obrazně řečeno, bylo by finančních rezerv dostatek. Svůj názor demonstruji na malém příkladu.

Škola
Škola

Před několika lety jsem navštěvovala velmi prestižní střední školu, jíž zřizovatelem bylo hl. m. Praha. Nicméně, mě omluvte, ve svém vlastním zájmu nebudu školu blíže specifikovat, ačkoliv tato praxe může probíhat na řadě dalších škol v České republice.

Střední škola, o které budu v textu hovořit, během mého studia vybavovala učebny pro výpočetní techniku novými počítači včetně příslušenství. Nebylo by na tom nic tak neobvyklého, pokud má škola zájem investovat do prostor, které vytvářejí vhodné podmínky pro studium jejich žáků. Nicméně, odepisovat původní zařízení učeben, jen z pouhé modernizace této techniky, není příliš efektivním stavem.

Důvod, proč si to myslím je prostý! Jako studenti nejsme žádní svatoušci, a pokud k hmotné věci nemáme vlastnické právo, jako její uživatelé, a to si přiznejme, se nechováme příliš šetrně. K majetku cizích nemáme stále vytvořen patřičný respekt. Do jisté míry, si daných studijních podmínek nevážíme. Samozřejmě, nemohu nás všechny házet do jednoho pytle, ale z pouhé prevence by měl každý jedinec z nás studentů zpytovat své svědomí.

Existuje ještě druhý důvod, proč se domnívám, že praxe modernizace není šťastným řešením, a je o poznání složitější. Fyzická životnost je zajisté delší než uživatelská, nicméně k studijním účelům by výpočetní technika mohla sloužit i déle než 5 let. Můžete namítat, že v případě některých oborů např. strojírenství je nutná modernizace výpočetní techniky, ale v rámci běžných uživatelských činností to není nezbytně nutné.

geometry

Pokud škola vyřadí ze svého inventáře výpočetní techniku starou maximálně 4 roky, a nahradí ji zcela novou, obávám se, že nedochází k optimální situaci v rámci investic do českých škol. Hovořím tak s odkazem na moje předchozí slova.

Ovšem, v našem případě, největším paradoxem bylo, že při výměně výpočetní technikou se nemohla škola dopočítat. Chybělo několik počítačů, a nastal moment, kdy tuto nesrovnalost přisuzovala svým studentům. Krádež je ale těžší provinění než špatné zacházení s danou věcí, a málo kdo z nás by byl schopen odcizit cizí věc. Nicméně, naše škola měla vrátnici s uzavřeným přístupem do budovy. Pan vrátný nám na požádání otevíral dveře, a pokud bychom si v baťohu odnášeli kus školního zařízení, jistě bychom neunikli jeho bedlivému oku.

K závěru mohu pouze dodat: pokud bude v českých médiích otevřená diskuse nedostatku peněz ve školství, vzpomeňte si na tento článek, a nebuďte k některým zprávám příliš důvěří, mohou být zkreslené.

Press Expres na Facebooku

You must be logged in to post a comment Login