Home Zdraví K jakému pracovnímu úrazu může dojít ve strojírenství?

K jakému pracovnímu úrazu může dojít ve strojírenství?

by Press Media

K pracovnímu úrazu může bezesporu dojít v jakémkoli povolání. Poměrně hodně pracovních úrazů však vzniká ve strojírenství. Strojírenský průmysl je v současné době velice významné odvětví českého hospodářství, je často označováno za tahouna české ekonomiky. Ve strojírenství jako takovém neustále dochází k mnoha, mnoha vývojům, stále se něco vyvíjí – zejména přichází na scénu nové stroje a nová, inovativní technická zařízení. Právě technická zařízení jsou nejčastějším důvodem pracovních úrazů v tomto oboru. 

I když se stále více pracuje s takovými stroji, které jsou z hlediska bezpečnosti dokonalejší a kvalitnější, přesto může dojít k pracovním úrazům, jež jsou v mnoha případech velice vážné a závažné. 

K jakému pracovnímu úrazu může ve strojírenství třeba dojít?

Jak již bylo zmíněno, ve strojírenství může dojít k mnoha různým pracovním úrazům. Mezi nejčastější pracovní úrazy patří například obsluhování ohraňovacího lisu, při němž se při obratu polotovaru ztratí rovnováha a upadne se na lis. Během takové nehody může dojít ke zlomení horní končetiny či k jinému podobnému zranění. 

  Kuřecí salát s levandulí

Samozřejmě ohraňovací lisy nejsou jediným rizikem, rizikem jsou i jiné stroje, i když jsou, jak jsme zmínili, stále bezpečnější. 

K pracovním úrazům také dochází často z důvodu nezodpovědnosti zaměstnance. Když si člověk nepřečte návod a i bez toho začne se strojem pracovat, pracovní úrazy vznikají čistě jeho vinou, i když mu na školení bylo řečeno, že návody se neignorují. 

Nelamte si s pracovními úrazy hlavu

Pravdou je, že pracovní úrazy jsou opravdu velice vážné a každý zaměstnavatel je musí vyřešit. Jenže na druhou stranu si s tím vy jakožto zaměstnavatel nemusíte lámat hlavu. Nechte to na firmě PEGASUS Service, která za vás pracovní úraz i vše, co souvisí s BOZP, PO nebo pracovnělékařskými službami, vyřeší.

You may also like

Leave a Comment