Home Business Rusňákova DRFG Real Estate neustále roste

Rusňákova DRFG Real Estate neustále roste

by Press Media

Investiční skupinu DRFG založil David Rusňák a jeho fondy a dluhopisy mají velmi dobré recenze. Patrik Tuza zodpovídá za tvorbu a správu portfolia všech investičních, výnosových nemovitostí právě v rámci divize DRFG Real Estate. Přitom ještě zvládá aktivně řídit renomovanou brněnskou firmu A PLUS. Ta se věnuje oblasti architektury, projektování a developmentu. Budovy pořizované do portfolia nyní bude díky nové technologii možno vidět jako na rentgenu. Technologické revoluce v tomto sektoru přináší obrovské možnosti. Vyhledávání nových příležitostí i správa a rekonstrukce současných nemovitostí budou tak mnohem snazší.

Technologická revoluce

Podnikatel David Rusňák tak kromě fondů a dluhopisů přináší další rozvoj do své společnosti. Za uplynulý rok byla začleněna společnosti A PLUS do podnikatelského systému divize DRFG Real Estate. Investice do softwarové základny nesou své ovoce. BIM, neboli Building Information Modeling, je další průmyslovou revolucí v oblasti projektování a správy staveb. Díky nové technologii tak může David Rusňák zamířit k velkým hráčům na realitním trhu, průmyslově-technologickému developmentu a k office parkům. Současně se vyškoluje personál divize tak, aby poskytoval služby na stejné úrovni, jaké jsou standardem mezi velkými společnostmi na mezinárodním trhu.

Přelomový software BIM

Rozhodnutí Davida Rusňáka udělat tento technologický skok vnáší nový pohled na projektování a celkový styl práce. Nejde o práci s 2D softwarem, ale software BIM plnohodnotně funguje v 3D prostředí. Veškeré profese tak mohou zasahovat současně do jednoho modelu. Když stavař posune příčku, obratem se to propíše do ostatních technologií a kolegové hned vidí, co to znamená z hlediska celé stavby. Vnitřní propojenost má důležitý přesah do správy celého portfolia DRFG Real Estate. Pro nové i renovované projekty software na závěr také vyexportuje kompletní soupis techniky v dané budově. Je znám provozní stav, cena i odhad životnosti všech prvků.

  SEO optimalizace je cestou k lepší pozici

You may also like

Leave a Comment