Spor lázní a města Luhačovice o financování údržby lázeňského areálu skončí u soudu

Spor lázní a města Luhačovice o financování údržby lázeňského areálu skončí u soudu

Akciová společnost Lázně Luhačovice a město Luhačovice se stále nemohou dohodnout na financování údržby lázeňského areálu. Vleklý spor tak bude muset nakonec rozhodnout soud. Lázně a vedení města Luhačovice mají spor o to, kdo a za jakou částku má financovat údržbu zdejšího lázeňského areálu. Lázně Luhačovice, a. s., vynakládají ročně 4-6 mil. korun ročně na úpravu parků a zahrad podle potřeb v daném roce. V roce 2014 navíc Lázně Luhačovice z vlastních zdrojů financovaly revitalizaci zeleně v lázeňském areálu v hodnotě 8 mil. korun. Provoz lázeňského parku, jeho rozvoj i údržbu financuje výhradně akciová společnost Lázně Luhačovice, město na údržbu areálu nepřispívá. Lázně Luhačovice proto opakovaně vyzývaly místní zastupitele k nápravě. Byla jim však nabídnuta jen finanční spoluúčast města ve výši 1,5 mil. korun na rok 2017 s podmínkou, že 500 000 Kč bude spoluúčast Lázní Luhačovice. O situaci informoval generální ředitel lázní Eduard Bláha.

MUDr. Eduard Bláha, generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s.

„Byli jsme připraveni akceptovat i příspěvek pouhých 2,5 mil. Kč za stávající rozsah veřejného prostranství. Město ale ve svém posledním postoji nabídlo jen 1,5 mil. Kč za dvě třetiny pozemků, které jsou veřejným prostranstvím, a na pouhý rok. To považujeme za nic neřešící návrh. Jde o sumu, která stačí na „oprašování“, ale je naprosto nedostatečná pro zastavení chátrání komunikací v areálu.  Roční odklad definitivního řešení by navíc naší společnosti sebral dalších promlčených 8 mil. Kč, které by si areál jistě zasloužil. Jen za loňský rok jsme do městské pokladny přinesli spolu s daněmi 10 milionů korun, z toho lázeňské taxy činily 6,2 milionu korun, ale na údržbu parku nesměřovala z této částky ani koruna,“ upozornil E. Bláha.

Dodal, že to jestli je roční nárok 8 mil. Kč oprávněný, vysoký nebo naopak nízký bude muset určit soud, ale zástupci akciové společnosti jsou přesvědčeni, že jen taková nebo ještě vyšší suma dokáže lázeňskému parku vrátit jeho lesk opravami komunikací, atd.

 

„V nich je obrovský vnitřní dluh a díky nim vypadá toto zásadní území vedle chodníků v obytné zástavbě města Luhačovice nebo komunikací okolo přehrady jako chudá příbuzná, ačkoliv právě tento lázeňský park považují všichni za skutečné Luhačovice. Pravě to ukázal třeba luhačovický díl televizního seriálu České televize Národní klenoty, který z celých Luhačovic prezentoval jen toto území a stavby v něm. Podle statistik mají Luhačovice až dvacetinásobně vyšší přínos z cestovního ruchu než jiná turisticky exponovaná místa. Lázeňský park a stavby v něm jej potencují naprosto zásadním způsobem, což by se mělo v péči o něj i výši náhrady za jeho veřejné užívání projevit.   Pro představu menší lázeňské město Poděbrady, které vybírá na lázeňské taxe 1/3 luhačovického výběru, financuje údržbu tamního polovičního lázeňského parku ročně 6 miliony korun,“ vysvětlil E. Bláha.

Dále upozornil na to, že požadavek společnosti na účast města na údržbě není nový. Poslední, ale už důrazný, požadavek na narovnání této situace byl osobně i písemně předložen v lednu 2016. Šlo o výzvu k uzavření nájemní smlouvy a uhrazení nájmu a výdajů lázní za poslední 3 roky zpětně (v té době ale nebyla nájemní smlouva sjednána, a tak se mluvilo o náhradě či bezdůvodném obohacení). Nájem a výdaje vyčíslil soudní znalec v úhrnu mezi 7-8 miliony ročně, a tento posudek byl městu předán spolu s výzvou.

„Naše výzva z ledna 2016 se opírá o ustálenou judikaturu Nejvyššího a Ústavního soudu. V případech, kdy je soukromý pozemek využíván jako veřejné prostranství, je vlastník pozemku toto omezení svých vlastnických práv povinen strpět, ale náleží mu náhrada odpovídající nájmu daných ploch.  Následně je obec či město povinno s touto osobou takovou nájemní smlouvu uzavřít a potom i toto prostranství udržovat,“ řekl E. Bláha.

Redakce Press-Media

Doporučuje další zajímavé články na mediích

iZprávyDnes.cz

Novinky-Zprávy.cz   

Tiskové-zprávy.eu 

 

 

Press Expres na Facebooku

You must be logged in to post a comment Login