Úřad práce

Úřad práce je státní instituce poskytující informace z oblasti pracovního trhu v České republice i Evropské unii a eviduje uchazeče o zaměstnání. Nadřazeným útvarem je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky. Úřad práce má pobočky po celé České republice. Každý uchazeč o práci se hlásí na úřad práce v místě svého trvalého pobytu. Pracovník úřadu práce vám pomůže sestavit váš kariérní profil, díky kterému můžete najít vhodné zaměstnání, sepsat životopis a nabídne vám také rekvalifikační kurz. 

Úřad práce
Úřad práce

Registrace na Úřad práce není povinná

Evidence na úřadu práce není povinností uchazeče, ale poskytne mu mnoho práv a zároveň i povinností, které nesmí porušit, protože by tím ohrozil svou účast v evidenci. Uchazečem o zaměstnání se může stát každá fyzická osoba splňující podmínky dané zákonem pro zařazení do evidence. S úřadem práce však musí spolupracovat, odmítnutím doporučeného zaměstnání, nebo opakované nedostavení se na schůzku v daný termín, riskuje okamžité vyřazení z evidence. 

Kdo se nesmí evidovat na Úřad práce

společník, jednatel společnosti s.r.o., komandista, člen představenstva, člen dozorčí rady

nucený správce, prokurista, likvidátor

osoba výdělečně činná v zahraničí

osoba soustavně připravující se na budoucí povolání (studenti)

OSVČ

osoba v pracovně právním vztahu (dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce)

Práva uchazeče

Každý uchazeč má právo na zprostředkování zaměstnání, podporu v nezaměstnanosti, na pracovní rehabilitaci i na zvýšenou péči.

Povinnosti uchazeče

Povinností uchazeče je poskytování součinnosti, kdy se mu Úřad práce snaží pomoci najít zaměstnání, dále je povinen sdělit svá pracovní omezení, oznámit výkon zaměstnání, oznámit rozhodné změny nejpozději do 8 kalendářních dní (změna bydliště, nástup do zaměstnání, nástup na MD, apod.).

Žirafa.cz

Press Expres na Facebooku

You must be logged in to post a comment Login