Home Tech Využití kondenzátorů v jemné elektronice

Využití kondenzátorů v jemné elektronice

by svet dnes

Kondenzátor je jednou ze základních a nejčastěji využívaných pasivních elektronických součástek, která se využívá k regulaci a udržování toku elektrického proudu a slouží k ukládání energie pro případ výpadku proudu. Principiálně jsou kondenzory řešeny obdobnou technologií propojující dva vodiče dielektrickou (izolační) vrstvou, která působí jako sběrnice energie. Kondenzátory se mezi sebou liší jak aplikovanými vodivými i izolačními prvky, tak celkovým konstrukčním řešením, které ovlivňuje jejich kapacitu a využití.

Kondenzátor je jednou ze základních a nejčastěji využívaných pasivních elektronických součástek, která se využívá k regulaci a udržování toku elektrického proudu a slouží k ukládání energie pro případ výpadku proudu. Principiálně jsou kondenzory řešeny obdobnou technologií propojující dva vodiče dielektrickou (izolační) vrstvou, která působí jako sběrnice energie. Kondenzátory se mezi sebou liší jak aplikovanými vodivými i izolačními prvky, tak celkovým konstrukčním řešením, které ovlivňuje jejich kapacitu a využití.

Kondenzátory v jemné elektronice

Instalace kondenzátorů do elektrických obvodů je realizována s cílem zabránit jeho poškození či zničení v případě přerušení nebo kolísání dodávky elektrického proudu. Větší systémy kondenzátorů jsou uplatňovány jako dodatečný zdroj energie, která se na nich během užívání zařízení naakumuluje, pro udržení funkčnosti zařízení i při velkých výpadcích zdrojového napětí. V mikroelektronice a jemné elektronice slouží kondenzátory stejnému účelu, jsou však konstrukčně mnohem menší a jednodušší. Pro tuto aplikaci se kondenzátory kategorizují dle dvou základních aspektů, a to typu dielektrika a provedení zapojení.

  Proč používat webové push notifikace?

Členění kondenzátorů pro elektronické zapojení

V elektrotechnice se využívá řada různých typů kondenzátorů. Podle typu látky, jež působí jako dielektrikum lze rozeznávat následující typy:

  • keramické
  • elektrolytické (s kapalnou, polosuchou nebo suchou náplní, standardně se jedná o kondenzátory hliníkové, tantalové, niobové, bipolární)
  • polymerní (polypropylénové, polyesterové)
  • hybridní (spojují kovové a plastové dielektrikum)

Řešení dielektrika je jednou ze základních charakteristik kondenzátorů. Druhým významným aspektem je pak tvar a vnitřní konstrukce, dle nichž se kondenzátory třídí na:

  • deskové
  • válcové
  • kulové
  • svitkové (fóliové)

Typ dielektrika specifikuje konkrétní konstrukční řešení kondenzátoru. Kromě provedení zabudované technologie a tvaru se dále rozlišují dva typy kondenzátory na základě způsobu jejich osazení do obvodu, a to:

  • THT (through-hole technology) tedy vývodové
  • SMD (surface-mount device) tedy bezvývodové

Použití jednotlivých typů kondenzátorů

Aplikace jednotlivých typů kondenzátorů závisí jednak na typu dielektrika, jednak na technickém tvarovém řešení. Způsob osazení pak ovlivňuje především jejich implementaci do obvodu. Keramické kondenzátory se využívají především tam, kde je potřeba vysoká teplotní stabilita – speciální typy těchto součástek je možné používat až do teploty 135 °C. Výhodou elektrolytických kondenzátorů je zase vysoká kapacita a velká variabilita provedení, jež zajišťuje vhodnou cenovou variabilitu. Polymerní svitkové (fóliové) kondenzátory jsou výhodné především pro velmi nízké ztráty.

  Přírodní oleje na dřevěnou podlahu i vaření

You may also like

Leave a Comment